Dịch vụ

Dịch vụ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH

* Chuyên nghành thiết kế, cung cấp, thi công, bảo trì

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN  SPECIALIZED IN
Hệ thống chữa cháy  Fire protection
Hệ thống báo cháy  Fire alarm
Hệ thống chống sét

Lighting protection

Hệ thống điện

Electric System

Hệ thống cấp thoát nước

Water supply drainage system

Camera quan sát  CCTV Camera

 Một số hình ảnh thi công tại công trình: