FB/024/R/W: Chuông báo động ngoài trời Hochiki

FB/024/R/W: Chuông báo động ngoài trời Hochiki

Hotline đặt hàng :
0908 381 757.
Mã sản phẩm :
FB/024/R/W.
Bảo Hành :
12 Tháng

Giới thiệu sản phẩm

– Tiêu thụ điện thấp

– Hoàn toàn bị ức chế và phân cực

– 100dB (A) ở 1 mét (typ)

– Thời tiết để cài đặt bên ngoài

Đánh giá & nhận xét

Đánh giá sản phẩm :
Mã xác nhận:
captcha
Xem thêm bình luận
trong số